[Phát âm 2] Những âm cần chú ý trong bảng chữ cái 2

Lỗi thường gặp trong phát âm của người việt

Nguyễn Văn Dũng và Kawama Misato
트위터 페이스북