7. Bảng chữ Hiragana - ryaryuryo - do thầy Kento hướng dẫn

Bảng chữ Hiragana - ryaryuryo Japanese Alphabet
트위터 페이스북