3. Bảng chữ hiragana Ta, Chi, Tsu, Te, To ----- do cô giáo Kawama Misato hướng dẫn

Bảng chữ hiragana Ta, Chi, Tsu, Te, To ----- do cô giáo Kawama Misato hướng dẫn
트위터 페이스북