1. Giới thiệu về bảng chữ cái tiếng nhật.

chú ý: Phát âm bảng chữ cái có dấu nhé,
- không phải là : a , i , u , e , o
- mà là :  à, i, ư, ề, ộ

hãy lắng nghe thầy cô giáo người nhật hướng dẫn và bắt chước nhé.
--
Trước khi bước vào việc học tiếng Nhật, chúng ta cần phải xác định được mục đích của việc học tập. Tức là "học tiếng Nhật để làm gì". Tùy vào mỗi người mà quan điểm thường khác nhau, ví dụ:

1. Học để phục vụ cho công việc tương lai
2. Học vì thích tiếng nhật, thông qua tiếng nhật để tìm hiểu con người, đất nước, văn hóa Nhật.
3. Học vì chuẩn bị du học, chuẩn bị "vũ khí" cho cuộc sống tại nơi xứ người.
4. Cũng có người học vì thấy mọi người học, hay vì công ty cho tiền nên đi học. Hay học vì mối quan hệ thầy cô, bạn bè...

Bạn hãy thử xác nhận lại xem, mục đích học của mình là gì? sau khi biết được mục đích của mình, các bạn hãy đặt mục tiêu, kế hoạch học tập cho riêng mình nhé.

các Clip trong link dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn học bảng chữ cái, và cách phát âm trong tiếng nhật.

Chúc các bạn học tốt, vui vẻ với mỗi clip trên kênh nihongonomori.
트위터 페이스북
huyenptt 学生 -  メッセージ
* シークレットです。