Sơ cấp - bài 7

Cuốn sách này
cuốn sách đó
cuốn sách kia

đây là
đó là
kia là

trợ từ  の của
trợ từ も cũng
트위터 페이스북
nasi 学生 -  メッセージ
Anh Dung
Sao toi bai 10 la het roi?
nguyenvandung 教頭 -  メッセージ
Vẫn đang làm mà em ^^!