Sơ cấp 10 - Đây là cái gì - nâng cao

Tìm kiếm đồ vật trong phòng cùng cô giáo Kawamamisato.

Chuẩn bị giấy bút để ghi những từ mình thích, những từ hay sử dụng nhé.
트위터 페이스북